DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
Kariéra

byty  Predaj: 1
  Prenájom: 0
  Iné: 0
pozemky  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
domy  Predaj: 3
  Prenájom: 0
  Iné: 0
chaty  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
garáže  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
hotely  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
ostatné  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
zahraničné nehnuteľnosti  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzióny  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzión  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
"My to naozaj vieme!"
TOP ponuka:
NAJPREZERANEJŠIE
HĽADAŤ

PONÚKNITE NÁMMáte na predaj byt, dom, pozemok, záhradu...?
Ponúknite nám práve tu.

Vaše meno:
**
Váš telefón:
**
Váš email:
**
Vaša ponuka:

* svoje meno zadať môžete a nemusíte
** musíte vyplniť buď mail alebo telefónne číslo na Vás, aby sme sa s Vami mohli skontaktovať
Riadenie a ekonomické vedenie firiem


RIADENIE A EKONOMICKÉ VEDENIE FIRIEM

Vypracovanie vnútropodnikových noriem obsahuje:

 • dokumenty vnútornej komunikácie
 • inštrukcie riadenia procesov
 • postupy manažérstva kvality
 • účtovný rozvrh
 • obeh dokladov
 • HIM, NIM, oceňovanie, účtovanie, odpisovanie HIM, NIM
 • zásoby, oceňovanie, účtovanie zásob
 • používanie motorových súkromných vozidiel na služobné účely
 • zúčtovanie kurzových rozdielov, časové rozlíšenie účtovania
      na dohadových účtoch
 • použitie fondov a Fondu sociálnych potrieb
 • smernice pre výkon inventarizácie majetku, pohľadávok
      a záväzkov
 • tvorba a zrušenie opravných položiek na zásoby
 • tvorba čerpanie rezerv na kurzové rozdiely
 • poskytovanie naturálnych pôžitkov zamestnancom
 • poskytovanie príspevkov na závodné stravovanie zamestnancov
 • normy prirodzeného úbytku zásob
 • vnútropodnikové účtovné smernice
 • pokyn na zostavenie účtovnej závierky a uzatváranie účtovných
      kníh

 • Cena sa odvíja od náročnosti spracovania, cca. 70,- EUR za jednu vnútropodnikovú normu.