DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
Kariéra

byty  Predaj: 1
  Prenájom: 0
  Iné: 0
pozemky  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
domy  Predaj: 3
  Prenájom: 0
  Iné: 0
chaty  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
garáže  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
hotely  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
ostatné  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
zahraničné nehnuteľnosti  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzióny  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzión  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
"My to naozaj vieme!"
TOP ponuka:
NAJPREZERANEJŠIE
HĽADAŤ

PONÚKNITE NÁMMáte na predaj byt, dom, pozemok, záhradu...?
Ponúknite nám práve tu.

Vaše meno:
**
Váš telefón:
**
Váš email:
**
Vaša ponuka:

* svoje meno zadať môžete a nemusíte
** musíte vyplniť buď mail alebo telefónne číslo na Vás, aby sme sa s Vami mohli skontaktovať
Vedenie mzdovej a personálnej agendy


VEDENIE MZDOVEJ A PERSONÁLNEJ AGENDY

 1. vedenie databázy zamestnancov
 2. evidencia mzdových listov jednotlivých zamestnancov
 3. sledovanie dochádzky zamestnancov
 4. vypracovanie pracovných zmlúv
 5. prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v Sociálnej a zdravotnej poisťovni
 6. zúčtovanie hrubých miezd
 7. zúčtovanie povinných platieb zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, príspevok do fondu zamestnanosti
 8. zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky
 9. zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 10. zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom
 11. ročné zúčtovanie dane a podanie daňového priznania
 12. tvorba sociálneho fondu
 13. vypracovanie dohôd o vykonaní práce
Účtovné spracovanie: 2,- EUR za kompletný účtovný prípad (položka)

Mzdy:

 • 10,- EUR mesačne za pracovníka (PZ, DOPŽ)
 • 17,- EUR ročné zúčtovanie miezd a preddavkov na DP za rok za pracovníka
 • 85,- EUR za ročnú účtovnú závierku
 • 17,- EUR za mesačnú účtovnú závierku
 • 50,- EUR za každé jedno daňové priznanie (DPH)
 • 40,- EUR ročné zúčtovanie DPH
 • 85,- EUR daňové priznanie, PO za rok


Účtovné a ekonomické poradenstvo je účtované zvlášť podľa skutočného rozsahu v cene 15,- EUR/hod. Pre zmluvných klientov je poradenstvo zahrnuté v cene za jednotlivé výkony.