DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
Kariéra

byty  Predaj: 1
  Prenájom: 0
  Iné: 0
pozemky  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
domy  Predaj: 3
  Prenájom: 0
  Iné: 0
chaty  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
garáže  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
hotely  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
ostatné  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
zahraničné nehnuteľnosti  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzióny  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
penzión  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
  Predaj: 0
  Prenájom: 0
  Iné: 0
"My to naozaj vieme!"
TOP ponuka:
NAJPREZERANEJŠIE
HĽADAŤ

PONÚKNITE NÁMMáte na predaj byt, dom, pozemok, záhradu...?
Ponúknite nám práve tu.

Vaše meno:
**
Váš telefón:
**
Váš email:
**
Vaša ponuka:

* svoje meno zadať môžete a nemusíte
** musíte vyplniť buď mail alebo telefónne číslo na Vás, aby sme sa s Vami mohli skontaktovať
Ponuka pre obyvateľov bytových domov
Vážení obyvatelia bytových domov, chýba Vám účtovník?

Ponúkame Vám:
 • sledovanie a účtovanie mesačných úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového
      priestoru
 • sledovanie príspevkov a čerpania z fondu údržby, prevádzky a opráv
 • výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • vyúčtovanie úhrad za plnenia
 • zostavenie predpisu mesačných zálohových úhrad
 • účtovanie došlých a vyšlých faktúr
 • účtovanie bankových výpisov, pohybov na bankovom účte
 • účtovanie daní, príprava daňového priznania
 • sledovanie a aktualizácia databázy vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • zostavovanie účtovnej závierky obsahujúcej výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz
      o príjmoch a výdavkoch
 • zostavenie rozpočtu spoločenstva na príslušný kalendárny rok


 • Potrebujete poradiť v právnych veciach?

  Ponúkame Vám:
 • návrh úpravy práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • príprava a pomoc pri uzatváraní obchodných zmlúv s dodávateľmi médií, prác a služieb,
      alebo bankami
 • príprava a pomoc pri uzatváraní poistných zmlúv
 • vypracovanie stanov spoločenstva
 • príprava zmluvy o prevode vlastníckych práv
 • príprava a vedenie schôdze vlastníkov
 • vypracovanie, resp. zosúladenie existujúcej zmluvy o spoločenstve s platnou legislatívou
      návrh na zápis do registra spoločenstiev
 • zastupovanie v konaní o registrácii
 • zastupovanie v súdnom konaní


 • Chcete kúpiť, predať, prenajať alebo vymeniť byt?

  Ponúkame Vám:
 • sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu alebo výmeny bytu alebo inej nehnuteľnosti
 • vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu
 • vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve
 • príprava návrhu na vklad do katastra nehnuteľností


 • Chystáte sa rekonštruovať byt a zlepšiť si bývanie?

  Chcete mať zateplený bytový dom?

  Chýbajú Vám prostriedky na realizáciu Vašich snov o lepšom bývaní?

  Ponúkame Vám:
 • zabezpečenie finančných prostriedkov s nízkym úrokom
 • vypracovanie záložnej zmluvy, úverovej zmluvy, dohody o vystavení a vyplatení zmenky,
      vlastnej zmenky
 • vypracovanie žiadosti o vinkuláciu poistenia


 • Chcete správcu, ktorý sa postará o všetky Vaše problémy súvisiace s bývaním?

  Chcete účtovníka, realitného makléra alebo správcu ako rovnocenného partnera?

  My to vieme, príďte, radi pomôžeme.

  Ak máte záujem, radi Vám podáme širší výklad k zabezpečovaniu služieb uvedených v našej ponuke osobne priamo vo Vašom bytovom dome alebo v našej kancelárii.